AVGRUNDEN –Kom och se kapitalismens baksida i Detroit skildrat av Jan Jörnmark på Bohusläns museum

Posted by on maj 30, 2013 in Nyheter

Välkommen till AVGRUNDEN av Jan Jörnmark på Bohusläns museum
– en fotoutställning med fokus på övergivna platser i Bohuslän och världen.

Tillsammans med Annika von Hausswolff tog sig Jan Jörmark ut på en resa för att finna det som inte alltid går att se så lätt. Den blottade och spöklika ensamheten som industrialismen lämnar efter sig när den gjort sitt var att finna i bilindustrins mecka Detroit. Vanligen visar Jan Jörnmark genom text och bild de delar av Sverige och världen som inte överlevt kapitalismens cykler i sina utställningar och böcker. Detta samarbete går att skåda i boken AVGRUNDEN som de producerat tillsammans och nu visas under utsällningen i Bohusläns Museum.

Den är ett samtidsdokument som vittnar om de snabba förändringar och förödande effekter som den avreglerade kapitalmarknaden genererat, såsom hemlöshet, bostadbubblor, arbetslöshet och sönderfallande städer.

Wurlitzer-Building-Detroit

I prologen till boken AVGRUNDEN skriver Jörnmark:

Detroit befinner sig i globaliseringens stormöga…det är ett ofattbart lugn som breder ut sig på gatorna. För några decennier sedan var det här en av världens rikaste städer…En liten bit utanför city finns…  en misär som man normalt bara hittar i tredje världen.

Upplevelsen blir ännu starkare när han några veckor senare reser till Ljusne i Hälsingland, där han möter samma fenomen med tomma affärer och renoveringar som har avstannat: … framför allt var det tomheten jag kände igen.

Kanske finns det jämförelser att göra, mellan det globala och lokala, det stora och det lilla. Under globaliseringens och digitaliseringens brutala framfart tar nu naturen tillbaka de platser som inte överlevt den nya ekonomin. Dessa övergivna platser finns både ute i världen och i vår egen närmiljö.

I utställningen visas även bilder från mer närliggande områden i Bohuslän, som semesterön Trälen, söder om Marstrand, det gamla sommarlandet i Tanum och Folkparken i Uddevalla.

Jörnmark är docent i ekonomisk historia, men nådde en större publik med fotoböckerna Övergivna platser Ett och Två. Hösten 2011 kom AVGRUNDEN, som snabbt fick ett lika starkt publikt och medialt genomslag. Delar av utställningen har tidigare visats i Visby, Växjö, Göteborg, Lund och Oslo.

AVGRUNDEN visas i Konsthallen på Bohusläns museum mellan 16 juni – 2 september.
Onsdag den 29 augusti kl. 18.30 föreläser Jan Jörnmark i utställningen.

Välkommen på pressvisning av utställningen onsdagen 13 juni kl. 14.00.

För mer information:

Agneta von Zeipel , curator
E-post: agneta.von_zeipel@vgregion.se
Tfn: 0522-656573

Birgitta Åhlund, konstpedagog
E-post: birgitta.åhlund@vgregion.se
Tfn: 0522656533

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet – men bedriver också ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsvård, Vänersborgs museum, Vitlycke museum och Västergötlands museum. Läs mer om Västarvet på www.vastarvet.se